Skoči na sadržaj

Posao Saradnik u knjigovodstvu

Beograd – promet u zemlji i inostranstvu (e-bankarstvo) i saradnja sa poslovnim bankama (krediti, menice, garancije) Kontaktiranje sa kupcima i dobavljačima i usaglašavanje obaveza i potraživanja Komunikacija…

Apliciraj